top of page

GAWAD KAPAYAPAAN


Photo Courtesy: OPAPRU

NOMINASYON PARA SA GAWAD KAPAYAPAAN NG OPARU, PINALAWIG PA HANGGANG SA MAY 30, 2023


Presidential Communications Office - Pinalawig hanggang sa ika-tatlumpo ng Mayo ang deadlline ng nominasyon para sa Gawad Kapayaan.


Maari pang magsumite ng nominasyon para sa Gawad Kapayapaan matapos itong pinalawig hanggang a trenta ng Mayo.


Ito ay inorganisa ng Office of the Presidential Adviser on Peace, Reconciliation and Unity (OPAPRU) bilang pagkilala sa mga indibidwal, institusyon, at organisasyon na naging instrumento sa patuloy na pagkamit ng kapayapaan ng bansa.


Maaaring magpasa ng nominasyon via email sa gawadkapayapaan@peace.gov.ph o ipadala via courier sa opisina ng OPAPRU sa OPAPRU Central Receiving, 5th flr, Agustin I bldg Emerald Ave., Ortigas Center Pasig City.

5 views0 comments

Recent Posts

See All