top of page

MBHTE-DESIGNED ARMCHAIRS


Photo Courtesy: MBHTE-BARMM


Anim na raan at limang MBHTE-designed armchairs ang ipinamahagi sa apat na paaralan sa Schools Division ng Maguindanao 1 and 2.


Kabilang dito ang

1.Datu Kasim Elementary school

2. Datu Udtog Matalam Jr. Memoriam Elementary School

3. Datu Usngan S. Mastura National High School

4. Kilangan Elementary School.

0 views0 comments

Recent Posts

See All