top of page

PINAGKALOOBAN NG LAB EQUIPMENT ANG MGA PAARALAN NA SAKOP NG COTABATO CITY SCHOOLS DIVISION


Photo Courtesy MBHTE BARMM


Pinagkalooban ng MBHTE ng lab equipment ang mga paaralan na sakop ng Cotabato City Schools Division.


Ipinamahagi ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education Property and Supply Section araw ng Martes ang science laboratory equipment na kinabibilangan ng Earth Science Model, Human Anatomy, and Geometric at Atomic Molecular Model.


๐„๐š๐ซ๐ญ๐ก๐’๐œ๐ข๐ž๐ง๐œ๐ž๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ inclusion:

1. Celestial Globe

2. World Globe

3. Landform Demonstration Kit

4. Earth Internal Structure Model

5. Seismograph Model

6. Solar System Model

7. Sun Internal Structure Model

8. Sun-Earth-Moon Model

9. Tectonics Demonstrator Model

10. Volcano, cross Section Model

11. Rock Samples Model


๐‡๐ฎ๐ฆ๐š๐ง๐€๐ง๐š๐ญ๐จ๐ฆ๐ฒ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ inclusion:

1. Animal Meiosis Model

2. Animal Mitosis Model

3. DNA Model

4. Human Brain Model

5. Human Ear Model

6. Human Eye Model

7. Human Nose Model

8. Human Skeleton Model

9. Human Torso Model

10. Reproductive System - Male

11. Reproductive System - Female

12. Human Skin Model


๐†๐ž๐จ๐ฆ๐ž๐ญ๐ซ๐ฒ๐š๐ง๐๐€๐ญ๐จ๐ฆ๐ข๐œ๐Œ๐จ๐ฅ๐ž๐œ๐ฎ๐ฅ๐š๐ซ๐Œ๐จ๐๐ž๐ฅ inclusion:

1. Atomic Orbital Model

2. Biochemistry Molecular Model

3. Crystal Structure Set Model

4. Molecular, Inorganic/Organic Model

5. Sublevel Orbitals of the Atom (Quantum) Model

6. VSEPR Model, 14 shapes


labimpitong paaralan sa lungsod ang napagkalooban nito


Moreover, these schools have also received said equipment:

1. Canizares National High School - School of Arts and Trades

2. CCNHS - ANNEX (Bubong Site)

3. CCNHS - Annex (Diocolano Site)

4. CCHNS - Annex (Don E. Sero Site)

5. CCNHS - Annex (LR Sebastian Site)

6. CCNHS - Annex (PC Hill Site)

7. CCNHS - Datu Sema Kalantungan Site

8. CCNHS - ANNEX (Buaya-Buaya Site)

9. Cotabato City NHS - Main

10. Cotabato City NHS - Rojas #13

11. Datu Ayunan National High School

12. Datu Siang NHS

13. J. Marquez NHS

14. Mohammad Integrated School

15. Notre Dame Village National High School

16. Pilot Provincial Science High School and Technology 304635

17. Bangsamoro Stand-Alone SHS


habang 129 teachers' kits naman ang ipinamahagi sa mga teaching personnel of Notre Dame Village National High School.


Tiniyak naman ng MBHTE na makatatanggap ng parehong tulong ang iba pang paaralan sa BARMM.