top of page

TRAINING TOOL KITS


Photo Courtesy: MBHTE BARMM

393 TRAINEES NG BSPTVET SA TAWI-TAWI, PINAGKALOOBAN NG MBHTE BARMM NG TRAINING TOOL KITS


Bangsamoro Autonomous Region - Pinagkalooban ng training tool kits ng Ministry of Basic, Higher and Technical Education ang mahigit tatlong daang trainees ng Bangsamoro Scholarship Program for Technical Vocational and Education Training (BSPTVET) sa ilalim ng Kasanayan Para sa Kabuhayan ng Nangangailangan o KAPAKANAN.


Tinanggap ng 393 trainees Bangsamoro Scholarship Program for Technical Vocational and Education Training o BSPTVET sa Tawi-Tawi sa ilalim ng Kasanayan Para sa Kabuhayan ng Nangangailangan o KAPAKANAN ang training tool kits.


25 trainees sa Organic Fertilizer production

25 trainees sa Concoctions and Extracts

25 trainees sa Raise Organic Small Ruminants

20 trainees sa Support Agronomic Crop Work

20 trainees sa Support Horticultural Crop Work

25 trainees sa Support Nursery Work

25 trainees sa Prepare Cold Meals

20 trainees sa Cake Making

20 trainees sa Assembly of Solar Nightlight and Post Lamp

23 trainees sa Masonry NC I

23 trainees sa Tile Setting NC II

50 trainees sa Plaster Concrete/Masonry Surface

20 trainees sa Bread Making

20 trainees sa Pastry Making

32 trainees sa Dress Making NC II

20 trainees sa Electric Installation and Maintenance

3 views0 comments

Recent Posts

See All